Apornas planet

september 18, 2007

Folkets massor skallar

Filed under: Uncategorized — aporna @ 8:34 e m

INGA FASCISTER I ROSENBAD!

 Länk

Det stämmer att SSveriges regering inte är liberal.

SSveriges regering är fascistisk och rasistisk! Den vann valet på att mobilisera de som har arbete (den ssvenska arbetararistokratin) mot de som inte har arbete (underklassen/invandrarna). Det hela måste förstås i ett globalt perspektiv, där västerlandet sluter sina gränser och ökar repressionen över hela världen av rädsla för de förtryckta folkens rättmätiga vrede efter den imperialism som de utsatts för och alltjämt utsätts för.

I det historiska skeende som vi idag befinner oss i så kan bara kamrat Lin Biaos tänkande prioriteras. Landsbygden måste sluta sig om städerna och kväva dem. Tredje världen kontrollerar idag produktivmedlen, medan Väst kontrollerar kapitalet. Sålunda är Väst determinerat att expandera imperialismen och övergå från liberalism till fascism i ett sista desperat försök att bibehålla sina positioner.

Kamrat Lin Biaos tänkande måste förstås i ett globalt sammanhang. Folkets massor måste resa sig och kasta av sig oket från kapitalismen. Folket är idag Tredje världen, minus kollaboratörerna som sitter i dessa länders regeringar, och Kapitalisterna är hela befolkningen i Västvärlden, minus invandrarna från Tredje Världen. Alla andra kamper måste underordnas Folkets kamp mot Kapitalisterna. Generella liberala principer kan inte tillämpas. Den västerländska arbetarklassen har mutats av det västerländska storkapitalet genom exploatering av Tredje Världens befolkning.

Därför är alla vita människor idag kollaboratörer med den fascistiska besten. En svensk arbetare på Bofors eller varven i Karlskrona är lika skyldig till ockupationen av Palestina och Irak som George W Bush.

Tyskarnas öde i slutet av Andra Världskriget var milt jämfört med det öde som kommer att drabba det fascistiska Väst den dag som Tredje Världens samlade krafter ackumuleras till ett dödligt globalt folkkrig för mänsklighetens frigörelse från imperialism, kolonialism, rasism och sexism.

Det står klart att den fascistiska ssvenska regeringen med sin politik uppviglat ssvenskarna mot invandrarna, eftersom ssvenskar oftast har ett arbete, medan invandrare är strukturellt diskriminerade och successivt utnyttjas och får sin självkänsla och heder nedbruten eftersom att deras värderingar kontinuerligt kränks och förtrampas av rasistiska ssvenskar med regimens goda minne. De flesta av dem har tvingats flytta på grund av de förhållanden som västerländska multinationella företag orsakar i Tredje Världen.

Det enda som kan ställa världen till rätta är en korrekt applicering av Mao Zedongs Tänkande på alla förhållanden i livet, på konsten, kulturen och klassrelationerna. Utan Mao Zedongs tänkande kan inte solen röra sig på himlavalvet, eller samhället utvecklas överhuvudtaget. De maoistiska rörelserna måste ta ledningen för den globala befrielsekampen mot Väst och fascismen. Det Tredje Världskriget kommer utkämpas mellan Västerlandet som helhet, och Tredje Världen som helhet, och kommer inte att sluta förrän alla fascister nedtryckts och de resurser som de stjäl från Folket och de länder som de exploaterar är befriade.

Annonser

september 11, 2007

Militärkrassch

Filed under: Uncategorized — aporna @ 8:11 e m

Länk

En stor seger för världens alla kämpande antiimperialistiska folk inträffade idag, då två ssvenska imperialistiska helikoptrar körde in i varandra och fattade eld. Imperialisterna kan i sin inkompetens inte sköta sina egna vapen, och då de förtryckta koloniserade folken i ghettona i städernas förorter reser sig mot den ssvenska ockupationsmakten så kommer stenar, muttar och molotov-coctails, liksom de koloniserade folkens oförtröttliga antifascistiska kamp mot den ssvenska ockupationsmakten att till slut krossa den ssvenska imperialistiska papperstigern och driva iväg den från de exploaterade förorterna – från Rosengård, Rinkeby, Alby, Angered, ja från alla områden där folken idag dagligen tvingas utstå ssvensk imperialism, rasism, fascism och nazism.

Den ssvenska militären är överbelastad. Folkens befrielsekamp ökar, precis som i fraNkrike och SStorbritannien.

Västvärlden skall falla som ett korthus under den globala socialistiska revolutionens segerrika anstormning.

Bild

År 1900 så var vita 30% av världens befolkning.

Idag är andelen 8%.

Om hundra år skall €uropas och U$A;s människoföraktande historia av rasism, fascism, exploatering, antihumanism, sexism och kolonialism vara ett minne blott.

Länge leve de fria folken i tredje världen!

september 8, 2007

Socialdarwinismens återkomst

Filed under: Uncategorized — aporna @ 1:20 f m

Länk

SSveriges fascistiska regim ska nu ta pengar från fattiga utsatta områden i förorterna och ge till rika vita ssvenska områden. Detta är att ustuga förortsinvånarna från deras mänskliga rätt till en värdig hälsovård, och är alltså indirekt och direkt nazistisk främlingsfientlighet omsatt till mördande praktik.

Fanny Wallenberg, 68, som talar det nazistiska ssvenska sspråket, är helt enkelt mer ”fit for survival” än Fatima Osman, också 68, som lider av liknande problem. Då Fatima är mer utsatt på grund av den ssvenska sstrukturella diskkkriminineringen och systematiska rasismen så bör hon tillerkännas resurser som motsvarar hennes behov.

Fanny Wallenberg har bil. Det har inte Fatima Osman.

Fanny Wallenberg talar ssvenska. Det gör inte Fatima Osman.

Folket i förorterna måste resa sig mot den förtryckande regimen och kräva lika rättigheter. SSvenskar ser inte, för ssvenskar är ssmå quislingar som lever av tredje världens resurser. Det är lika legitimt att kämpa mot dagens världsordning som det är att kämpa mot naziockupationen.

Världen är ett klassystem. Idag är det den rika vita wästvärlden som utgör kapitalistklassen, och tredje världen som utgör det förtryckta proletariatet. En global antiimperialistisk revolution mot väst behövs. Och de utsugna oh exploaterade flyktingarna som dagligen utsätts för trakasserier av rasistiska och diskriminerande ssvenskar är revolutionens trojanska häst.

Varenda gång en invandrare slår till en ssvensk så är det en seger för all rättvisa, jämlikhet och godhet på jorden.

september 6, 2007

Muslimska världen rasar mot SSverige

Filed under: Uncategorized — aporna @ 6:07 e m

 Länk

 SSverige, det fascistiska, imperialistiska land som rasistiskt låter karikatyrtecknare håna fredens  religion, Islam, har nu utsatts för krav från världssamfundet att respektera muslimers rätt att inte bli karikerade och skymfade. Det minsta som de muslimska länderna kan kräva av SSverige är att vi följer våra egna lagar rörande hets mot folkgrupp. Egentligen borde de kräva en total omfördelning av de resurser som SSverige lagt beslag på, samt ett tillbakadragande av de ssvenska naziockupanterna från Afghanistan.

Att håna  islam är att håna människor med mörk hud. Att håna människor med mörk hud är rasism. Rasism är när vita människor tar sig rätten att köra över ickevita människor.

De fascister som styr dagens imperialistiska EuropeiSSka Union och dagens AmeriKKKa ska en dag av tredje världens nationer  dömas för utsugningen och exploateringen av tredje världen, och de utsugna nationerna i Asien, Afrika och Latin-Amerika ska ockupera västvärlden och fördela alla resurser rättvist. Och de hantlangare och små quislingar som bär upp Västs förtryckande rasistiska världsordning ska skickas på omskolning till Tredje Världens länder, och grundligt lära sig att skämmas för att de överhuvudtaget fötts som vita människor.

september 2, 2007

Forum för levande hjärntvätt

Filed under: Uncategorized — aporna @ 4:59 e m

Det SStatliga institutet Levande Historia har fått i uppdrag av vår högerextrema neofascistiska riksregering att ”granska” kommunismen, och därmed svartmåla tredje världens folk, samt all strävan efter ekonomisk och social jämlikhet. Detta skedde på initiativ från den contra-anknutna tankesmedjan UOK, ”Upplysning om Kommunismen”.

Länk

Vad reaktionärerna och papperstigrarna i den SSvenska regeringen inte förstår är att detta rasistiska angrepp mot tredje världens kulturer och mot folkens strävande efter frigörelse från kapitalets diktatur bara kommer alienera den ssvenska borgarklassen och den ssvenska arbetararistokratin från någon som helst form av samsyn med folken i tredje världen.

Detta angrepp kommer också att stärka kommunismens och i synnerhet Marx-Lenin-Mao Zedong-tänkandets roll som en ideologisk motpol till den nazistiska typ av regim som vi upplever i dagens SSverige. Reaktionärerna kan göda vilka lögner som helst, och likväl kommer fler och fler ungdomar – i synnerhet från den av sstaten marginaliserade invandrade underklassen – att ansluta sig till en nationell befrielserörelse för att befria SSverige från kapitalismens diktatur.

Forum för Levande Historia borde istället få i uppdrag att upplysa barnen om det folkmord som den ssvenska sstaten under århundraden utsatt folken i Karibien och Afrika för genom folkmord, samt SSveriges undfallenhet mot Hitlertyskland under krigsåren.

Knutna nävar – Rorsmannen

Rorsmannen

augusti 24, 2007

NorSka sköterskeförbundet svartlistar elev

Filed under: Uncategorized — aporna @ 9:23 f m

Länk

En NorSk kvinnlig sköterskeelev som föreslagit att barn med funktionshinder bör likvideras har utsatts för personförföljelse av den likaledes nazistiska sstaten. Den NorSka staten har starkare antifascism inpräntad än SSverige, DaNmark och FiNland, vilka alla var allierade med den fascistiska tyska krigsmaskinen under andra världskriget. Norge är likväl ett fascistiskt land som bedriver förföljelse och strukturellt diskriminerar invandrare, vilket man också ser på den tveksamma hanteringen av ärendet.

Folk som kommer med förslag om eliminering av svaga, sjuka och fattiga individer, är omoraliska djur som bör skickas till omskolningsläger där de ska lära sig inse vad som är rätt och vad som är fel.

augusti 23, 2007

Bojkotta lego!

Filed under: Uncategorized — aporna @ 10:45 e m

Länk

I östra U$A ska ett legoland byggas.

Lego är ett imperialistiskt multinationellt bolag vars rikedom byggs på 847 miljoner undernärda människor i tredje världen. Att köpa varor från lego är att göra sig skyldig till mord på barn i tredje världen! De barn som tigger sig till att köpa lego blir villiga knektar i den internationella vita kapitalismens mördartjänst. De är villiga Eichmann och deras leksaker bör beslagtas och ges till fattiga barn i tredje världen. Sedan ska de rika vita ssvenska barnen få arbeta som tjänstehjon hos de fattiga barnen i tredje världen.

Lego är också från DaNmark, den nazistiska stat som uppmanar till folkmord på världens muslimer och förtalar religionen av fred Islam genom att skydda tecknare som framställer ickevita muslimer som terrorister och religiösa fanatiker.

DaNmark och SSverige är fascistiska stater styrda av högerextrema regimer som måste kämpas och nedstörtas av tredje världens fattiga massor.

Liten Eichmann

SSvensk ssoldat skadad av klu$ter-bomb

Filed under: Uncategorized — aporna @ 8:09 e m

I en artikel i SVD kan vi läsa att den ssvenska imperialismen har idag fått ett svårt slag.

En israelisk imperialistisk kkklusterbomb skadade en ssvensk minröjare i imperialismens blodiga tjänst. Det är en stor seger för alla kämpande folk i tredje världen, och ett svårt slag för den fascistiska ssvenska regimen som bedriver lakejtjänst åt den stora Satan U$A.

Extra rättvist var det att det var en israelisk kkklusterbomb. Nu var det en kkklusterbomb mindre som sliter libanesiska småbarn i stycken.

Länge leve de fria folkens antiimperialistiska revolutionära kamp mot den stora Satan U$A och den lilla Satan SSverige.

Blogga med WordPress.com.